8/04/2012

Kim Jong Un: "Thống nhất Triều Tiên là nhiệm vụ tối thượng"

TTO - Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un vừa ra lời kêu gọi thống nhất đất nước, vốn “bị chia cắt làm hai bởi những thế lực nước ngoài”. Theo ông Kim, đây là nhiệm vụ tối thượng, cần thực hiện sớm nhất có thể.

金正恩:統一朝鮮是首要的任務

朝鮮民主主義人民共和國主席金正恩號召國家統一,向來"被許多外國勢力分割成二"。 根據金先生,此乃首要任務,必須能夠儘早實現。

生詞:
(CHDCND)Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên / 朝鮮民主主義人民共和國
lời kêu gọi / 號召
thống nhất / 統一
đất nước / 山河,國家
vốn / 向來
chia cắt / 分割,瓜分
làm / 當作,當成,看成
bởi / 由於
những / 許多
thế lực / 勢力
sớm nhất / 首先,最早

沒有留言: