8/06/2012

Điểm thi ĐH cao bất thường 大學考試成績高的異常


Rất nhiều thí sinhđiểm thi tuyển sinh đại học năm nay cao hơn điểm thi môn tương ứng kỳ thi tốt nghiệp THPT mình vừa dự thi trước đó 1 tháng. Đáng chú ý, hiện tượng này chỉ xảy ra ở những bài thi môn tự luận.

今年有相當多考生的大學招生考試成績,高過其自身方於一個月前應考普通高中畢業考所相對應的科目考試成績。值得注意,此現象只發生在許多自選科目的試卷。

生詞:
thí sinh:考生
điểm thi:考試成績
tuyển sinh đại học:大學招生
môn:科目
tương ứng:相應,對應
vừa:剛剛,方才
kỳ thi:期考
tốt nghiệp:畢業
THPT (Trung Học Phổ Thông ):普通高中
dự thi:投考,應考
trước đó:先前,之前
hiện tượng:現象
xảy ra:出現/發生
bài thi:試卷
môn tự luận:自選科目

沒有留言: