8/07/2012

Thủ đoạn thẻ tín dụng giả 偽信用卡伎倆

Tội phạm đang ngày càng sử dụng nhiều chiêu thức để rút ruột tài khoản của chủ thẻ, ngân hàng (NH).

歹徒正日漸加多使用伎倆藉以自銀行帳戶達成目的

Thủ đoạn:手段/伎倆

thẻ tín dụng:信用卡

Tội phạm:罪犯

ngày càng:日益

chiêu thức:方法

để:藉以

rút ruột:達成目的

chủ thẻ:主體

tài khoản:戶頭/帳戶

沒有留言: